"Laudate" English Page

Catholic Churches in Japan

Konopporo Catholic Church (Sapporo Diocese)

churches' list

Konopporo Catholic Church

  • Patron Saint: Christ as King
  • 4-5-2 Atsubetsu-higashiyojo, Atsubetsuku, Sapporoshi, Hokkaido 004-0004
  • TEL:011-898-2626 FAX:011-898-3190

to top of this page