"Laudate" English Page

Catholic Churches in Japan

Tainoura Catholic Church (Archdiocese of Nagasaki)

churches' list

Tainoura Catholic Church

  • Patron Saint: The Holy Family
  • Address: 326 Tainourago, Shinkamigotocho, Minamimatsuuragun, Nagasaki 853-3321
  • TEL&FAX:0959-42-0221

to top of this page